DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

...a preto to, čo považujem za veľmi podstatné a dôležité je okamžite prijímať zákony, ktoré navyše programové tézy analytici zo zahraničia, politologóvia zo zahraničia, takže to nie je moje hodnotenie, hodnotia ako z hľadiska korupčných opatrení a protikorupčných za nadštandardné v Európe. Z hľadiska reformy súdnictva za nadštandardné. Ak nám niečo vyčítajú, tak je to práve to, že sa tam neocitli tvrdé pravicové zásahy a že ta postupnosť konsolidácie financií je príliš veľká.

17.12.2010
Neoveriteľné

je aj Radičovej tvrdenie o zahraničných politológoch a ich hodnotení programu SDKÚ.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.06.2010
success
error