DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

95 % preniesli náš volebný program...

16.12.2010
Nepravda

Aj keď "95 %" berieme ako metaforu, našli sme príliš veľa významných bodov, ktoré sa v roku 2006 nachádzali programe Smeru (pdf), ale nie vlády:

daň 25% na prirodzené monopoly, dominantné podniky, finančné a bankové inštitúcie;
daň z dividend;
progresívne zdaňovanie
zákaz zisku zdravotných poisťovní
zvyšovať verejné prostriedky pre vysoké školstvo s cieľom dosiahnuť výšku 1,2% z HDP
dokončenie diaľnice D1 do roku 2012
uprednostňovať železničnú dopravu pred cestnou
preskúmať možnosti zrušenia privatizácie letísk
diverzifikovať štruktúru investičných stimulov kvôli rizikám automobilového priemyslu
zvýšiť transparentnosť poskytovania štátnej pomoci centrálnym zverejnením jej príjemcov
zaviesť manželskú pôžičku
zaviesť väčšinovú zložku vo voľbách do NRSR
Pre porovnanie, tieto vybrané body sa nachádzali v programe Smeru aj vlády:

daň z darovania pri darovaní tretím osobám;
druhá sadzba DPH
zrušenie poplatkov
riešenie invalidných dôchodkov
valorizácia dôchodkov starodôchodcov
finančná stabilita I. piliera
maximálny týždenný pracovný čas
právny nárok na odstupné
tripartitná spolupráca
úprava práva na štrajk
zvýšením príspevku pri narodení prvého dieťaťa
odovzdanie kompetencií na úseku hmotnej núdze obciam
dosiahnuť výdaje na školstvo vo výške 5% HDP
prijať zákon o pedagogických zamestnancoch
financovanie vedy vo výške 0,8% HDP
udržanie dominantného postavenia štátu v železničnej doprave
urýchlená dostavba tretieho a štvrtého bloku JE Mochovce
neprivatizovateľnosť štátnych lesných pozemkov
vyvinúť maximálne úsilie, aby nadobudol účinnosť zákon o preukazovaní pôvodu majetku
zachovať sociálne istoty pre policajtov
Fico použil "95%" počas relácie spolu dvakrát.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.06.2010
success
error