DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Všetko čo bolo treba bolo zverejnené ...Všetky informácie boli zverejnené, ktoré mali byť podľa zákonov zverejnené. My sme neobišli v žiadnom prípade ani jeden krát zákon. (Puškárová: No sú tam prípady, kedy áno. Nehovorím, že zákon, ale minimálne zákon o slobodnom prístupe k informáciám.)

16.12.2010
Neoveriteľné

Fico môže mať pravdu v tom, že informácie boli zverejňované v takom rozsahu, ako to ukladal zákon, nevieme však preveriť všetky prípady, kedy sa tak malo stať. Na druhej strane má pravdu aj Puškárová keď upozorňuje, že ak už novinári žiadali cez zákon o slobodnom prístupe k informáciám niečo nad rámec toho, čo štát musel zverejniť (často napríklad nič), mohli sa stretnúť s problémami- viď napríklad prípad zverejnenia štátnych PPP analýz, ktoré ministerstvo sprístupnilo INEKO/ Michalovi Lehutovi až po dvoch mesiacoch od ich vyžiadania, pričom najskôr ich požiadavku ministerstvo úplne odmietlo, potom súhlasilo len s fyzickým, nie elektronickým sprístupnením.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.09.2010
success
error