DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Tak sú tam určité veci, na ktorom sme sa nevedeli dohodnúť, napríklad otázka pokút. Ale sú aj také záležitosti, ktoré absolútne sú proti zdravému rozumu, ak nejaký súkromník si objedná, však vidíte niektoré billboardy sú len po anglicky, si objedná alebo firma, ktorá je nemecká, pracuje tu a potrebuje, aby sa prihlásili zamestnanci, ktorí ovládajú a dobre ovládajú nemecký jazyk a dá inzerát len v nemeckom jazyku, za to by sme nemali nikoho nielen že pokutovať, ale vôbec upozorňovať. Toto je jeho vec.

Pavol Hrušovský vs. Dušan Caplovic - 16.12.2010
Pravda

K súčasnej úprave pokutovania jazykový zákon - Zákon č. 357/2009 Z. z. o štátnom jazyky Slovenskej republiky, § 8 ods. 6 hovorí:

(6) Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v obchodoch, na športoviskách, v pohostinstvách, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, v autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozňoch a v prostriedkoch hromadnej dopravy sa musia uvádzať v štátnom jazyku. Môžu byť preložené do iných jazykov, ale inojazyčné texty nasledujú až po rovnako veľkom texte v štátnom jazyku.

Pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich z jazykového zákona upravuje § 9a ods.1. Ministerstvo kultúry môže uložiť pokutu vo výške od 500 do 1000 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2010
success
error