DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Neviem či to je celkom možné (zrušenie priestupkovej imunity obyčajným zákonom, pozn.), ale ja by som teraz k tomu nezaujímal nejaké zásadné stanoviská, pretože imunita poslancov je upravená v Ústave Slovenskej republiky.

Daniel Lipšic vs. Dušan Caplovic - 15.12.2010
Pravda

Imunita poslancov je upravená v Ústave v článkoch 78 a 79.

O trestnom a disciplinárnom konaní sa pojednáva v Ústave a ďalej v Priestupkovom zákone (zákon o priestupkoch č. 372/1990 Zb.:

"Konanie osôb požívajúcich výsady a imunity podľa zákona alebo medzinárodného práva, ktoré má znaky priestupku, nemožno ako priestupok prejednať. Nemožno ani vykonať sankciu alebo v jej výkone pokračovať, ak osoba, ktorej bola sankcia uložená, sa stala neskôr osobou požívajúcou podľa zákona alebo podľa medzinárodného práva výsady a imunity."

Dátum zverejnenia analýzy: 19.09.2010
success
error