DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

Ste mali predpokladaný rast a v skutočnosti bol pokles. Veď od roku 2006 do roku 2009, pán kolega, narástla na Slovensku zadlženosť na osobu, to znamená, aj na dôchodcov a na deti o 2 eur. Na osobu. A v tomto roku, v roku 2009 keby sme prerátali ten schodok vo verejných financiách, to znamená, ako žije krajina na dlh, tak je to zvýšenie dlhu na osobu o 1000 eur. Každý jeden Slovák len v priebehu tohoto roka bude zaťažený dlhom, ktorý bude vo výške 30 tisíc korún.

Július Brocka vs. Branislav Ondruš - 15.12.2010
Nepravda

Ak by sme posudzovali čísla za celé roky 2008 a 2009, dostali by sme podľa Pravdy nárast z 3435 eur na 4260, teda z cca 103483 SKK na 128336 SKK. Trochu ináč by to bolo pri pohľade na kvartálne hodnoty: na konci roku 2008 sa verejný dlh pohyboval vo výške 17, 684 mld eur, v poslednom štvrťroku 2009 to bolo 21, 279 mld eur (tzv. dlh ústrednej vlády spolu (Maastricht) - kumulatívne údaje). Koncom roka 2008 tak jeden občan (rátame s 5,4 mil. občanmi) „dlhoval“ zaokrúhlene 3275 eur, teda približne 98 663 korún. Koncom nasledujúceho roka to už bolo na jedného občana 3940 eur, teda 118696 korún. Nárast dlhu na osobu teda nebol 1000 eur, ale len 665 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2010
success
error