DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

Ak tento rok bude deficit verejných financií na úrovni 7, 8 %, tak to znamená, že v tomto roku táto krajina minie o 160 miliard slovenských korún viac, ako sa v tejto krajine tento rok vytvorí. To je celoročný rozpočet sociálnej poisťovne.

Július Brocka vs. Branislav Ondruš - 15.12.2010
Nepravda

Doplnené 4.10.: Po upozornení čitateľky spresňujeme údaje. Odhad HDP na rok 2010 v bežných cenách vychádza pri 4% raste na cca 65,8 mld. eur, čo pri deficite 7,8% vychádza na schodok v hodnote 5,13 mld. eur čo sa blíži 160 mld. Sk, o ktorých hovorí J. Brocka. Avšak jeho porovnanie s rozpočtom Soc. poisťovne (6,1 mld. eur) je stále nepresné.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2010
success
error