DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

A to je prípad len súbeh predčasného dôchodku a zamestnania alebo poberania mzdy. To preto, lebo tento inštitút vznikol z jediného dôvodu, že sme chceli pomôcť ľuďom, ktorí sú tesne pred dovŕšením dôchodkového veku a prídu o prácu, tak aby nemuseli chodiť po úradoch práce, aby boli odkázaní na dávky v hmotnej núdzi, tak sme im umožnili, aby po istých sankciách, lebo predčasným dôchodcom sa dôchodok nevypláca v plnej výške, tak sme toto umožnili. Ale po zavedení tohto inštitútu sa zaviedla prax, že veľmi veľa ľudí, ktorí požiadali o predčasný dôchodok, zároveň pracujú.

Július Brocka vs. Branislav Ondruš - 15.12.2010
Neoveriteľné

 Nepodarilo sa nám zistiť z akých dôvodov inštitút predčasného dôchodku vznikol.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2010
success
error