DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

No, v žiadnom prípade, dokonca tvrdím a to je aj v našom programe, že sa musí zmeniť spôsob výuky slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Musia slovenský jazyk vyučovať ako druhý jazyk, lebo nie je to materinský, to znamená iná metodika...

Béla Bugár vs. Dušan Caplovic - 15.12.2010
Pravda

Strana MOST-HÍD vo svojom volebnom vzdelávacom programe ponúka zmenu vo výučbe slovenského jazyka v rámci národnostného školstva. V programe strany sa tvrdí, že keď sa malé dieťa učí rozprávať najprv počúva, potom komunikuje (jeho mozog absorbuje aj viac rečí). Preto treba podľa strany pri vyučovaní slovenského jazyka vychádzať z toho, že: žiak najprv musí počúvať a porozumieť, a až potom komunikovať. „Na základnej škole, by sa mal naučiť komunikovať, namiesto toho chceme od žiaka hneď gramatické poučky. Učivo gramatiky sa musí rozdeliť na ZŠ a na SŠ. Z literatúry zostane na ZŠ minimálne podporíme jazykové zručnosti (napr. báje, povesti, rozprávky), memorizovanie ťažkých básní, napr. Hviezdoslava presuňme do SŠ.“

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2010
success
error