DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

...ale potom dám na stôl ďalší názor a názor historika zo Slovenskej akadémie vied pána Steinhubela, ktorý sa zaoberá s Veľkomoravskou ríšou a hovorí, že na jednej strane nikdy nebol kráľom Svätopluk, ale bol, bol kniežaťom...

Béla Bugár vs. Dušan Caplovic - 15.12.2010
Pravda

Ján Steinhübel extenzívne spochybňuje vo svojom posudku titul kráľ (pdf). Okrem iného píše:

"Svätopluk kráľom nebol. Titul „rex“ pri Svätoplukovom mene v oboch dobových dokladoch (pápežský list z roku 885 a dve správy v Reginovej kronike) nie je dôkazom kráľovskej hodnosti. Veď pápež takto tituluje aj bulharské knieža Borisa-Michala, ktorý sa nikdy nestal kráľom a vtedajší kronikári titul „rex“ veľakrát pripísali aj rôznym iným slovanským kniežatám, hoci tieto kniežatá kráľmi nikdy neboli. To isté platí aj o arabskom titule „malik“, ktorý sa tiež prekladá ako kráľ. Svätoplukovi ho pripísal neznámy arabský spravodajca, ktorý navštívil jeho ríšu. Vtedajší arabsky píšúci učenci a cestovatelia však titulom „malik“ bežne označovali slovanské kniežatá, ktoré neboli kráľmi."

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2010
success
error