DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Iveta Radičová

SDKÚ-DS

Štandardne sa štátny rozpočet začína pripravovať vo februári, v apríli sú prvé odhady a následne sa pripravujú zákony, ktoré by mali predchádzať prípadným zmenám v súvislosti so štátnym rozpočtom...

Iveta Radicová - 15.12.2010
Pravda

Na podobný problém upozornil I. Mikloš v relácií V politike (12.9.) a rovnako tak v relácií Na Telo (3.10.). Mikloš vtedy kritizoval nezverejnenie daňovej prognózy a východísk štátneho rozpočtu, ktoré sa zvyčajne pripravujú už v prvej polovici roka. Podľa základného metodického rámca pre tvorbu rozpočtu verejnej správy MF SR zo dňa 30.05.2008 sa východiská štátneho rozpočtu spravidla predkladajú do konca marca ("...sekcia rozpočtovej politiky, ktorá v období od 15. februára do konca marca spracuje návrh východísk rozpočtu verejnej správy a predloží tento návrh na rokovanie vlády"), no na stránke MF SR dodnes figurujú len rámcové dokumenty z roku 2009 t. j. návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2010-2012 zo dňa 21.04.2009, čo explicitne potvrdzuje Miklošovo tvrdenie o nepripravenosti východísk štátneho rozpočtu.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error