DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Druhá vec, pokutovať za to, že agenda zdravotníckych zariadení musí byť v štátnom jazyku, no tak agenda je vždy v latinštine a slovenčine.

Béla Bugár vs. Dušan Caplovic - 15.12.2010
Zavádzajúce

§ 8 ods. 4 zák. č. 270/1995 Z. z.: 

Agenda zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb sa vedie v štátnom jazyku. Komunikácia personálu týchto zariadení s pacientmi alebo klientmi sa vedie spravidla v štátnom jazyku; ak ide o pacienta alebo klienta neovládajúceho štátny jazyk, komunikácia sa môže viesť v jazyku, v ktorom sa možno s pacientom alebo klientom dorozumieť. Pacient alebo klient, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, môže v týchto zariadeniach v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, používať v komunikácii s personálom svoj materinský jazyk. Členovia personálu nie sú povinní ovládať jazyk národnostnej menšiny.

Pokutovanie je aj v tomto prípade možné až keď po písomnom upozornení nie je odstránený protiprávny stav v určenej lehote alebo sa nevykoná v určenej lehote náprava zistených nedostatkov.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2010
success
error