DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Je v paragrafe, v treťom dokonca napísané, že vláda musí, vláda vydáva svoje nariadenia a zákony v štátnom jazyku. No, povedzte mi prosím vás pán redaktor, takú vládu na Slovensku, ktorá by to vydávala v inom jazyku.

Béla Bugár vs. Dušan Caplovic - 15.12.2010
Pravda

§ 3 ods. 3 zák. č. 270/1995 Z. z.:

„V štátnom jazyku sa

a) vydávajú zákony, nariadenia vlády a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy vrátane predpisov orgánov územnej samosprávy, rozhodnutia a iné verejné listiny okrem vysvedčení vydávaných školami, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín alebo v cudzom jazyku;“

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2010
success
error