DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Sankcionovať je možné štátnu a verejnú správu v prípadoch, keď vydávajú informáciu o ktorá, ktorá je pre verejnosť aj potrebná a veľmi závažná a nevydávajú to v štátnom jazyku a v prípade iných a to sa týka každého aj právnickej osoby ak tá informácia, to je jedno či samospráva napríklad cez svojho poslanca alebo, alebo letáčiky alebo tabule, ak tá informácia môže ovplyvniť povedzme život, bezpečnosť, majetok a tak ďalej občanov, tak vždy musí byť aj v štátnom jazyku, ale to je absolútne v poriadku.

Béla Bugár vs. Dušan Caplovic - 15.12.2010
Zavádzajúce

Podľa zákona 210/1995 Z. z. o Štátnom jazyku je pokuta uložená až keď po písomnom upozornení nie je odstránený protiprávny stav v určenej lehote alebo sa nevykoná v určenej lehote náprava zistených nedostatkov.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2010
success
error