DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Takisto došlo k zľaveniu v silových zložkách, kde bola tiež povinnosť a už je len v deklaratívne používa sa alebo používajú.

Juraj Droba vs. Rafael Rafaj - 15.12.2010
Nepravda

R. Rafaj nehovorí pravdu, že všade vypadávajú slová "je povinný". Dochádza k tomu explicitne jedine v § 3 ods. 3 a v § 5 ods. 7 štvrtej vete. Rovnako nedochádza k zľavneniu v prípade silových zložiek viď tu:

V § 3 ods. 1 sa za slová "štátny jazyk" vkladajú slová "a ich zamestnanci, štátni zamestnanci, príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len "ozbrojené sily"), ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov a Hasičského a záchranného zboru sú povinní ovládať a v úradnom styku používať štátny jazyk."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.10.2010
success
error