DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Veď vám hovorím, že za tie, v jednom roku za tie 4 miliardy si predstavte čo vybudujete napríklad sa dobudovala protipovodňová ochrana Bratislavy až po Gabčíkovo.

Robert Fico, Rafael Rafaj vs. Jozef Kollár - 15.12.2010
Pravda

Práce na protipovodňovej ochrane Bratislavy až po Gabčíkovo začali v roku 2007 a v novembri 2009 sa ukončovali úpravy ľavého brehu Dunaja. Cieľom projektu bolo zrekonštruovať nedostatočné a vybudovať nové protipovodňové hrádze, múriky a mobilné prvky na oboch brehoch Dunaja, na ľavom brehu rieky Morava a ľavostrannej ochrannej hrádzi odpadového kanála Vodného diela Gabčíkovo. V hlavnom meste sa vybudovanie protipovodňovej ochrany dotklo mestských častí Devín, Devínska Nová Ves, Karlova Ves, Staré Mesto, Ružinov a Petržalka.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.10.2010
success
error