DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Ten zákon obsahuje len vládne, vládne ustanovenia a v podstate je to degradácia štátneho jazyka, pretože ide o štandardnú európsku normu akú majú dokonca aj v Spojených štátoch amerických v 26 štátoch.

Robert Fico, Rafael Rafaj vs. Jozef Kollár - 15.12.2010
Neoveriteľné

Nevieme, aké spoločné kritérium pre porovnanie použil Rafael Rafaj a čo má byť štandardná európska norma pre jazykový zákon na Slovensku a v spomínaných štátoch v USA.

Ohľadom používania úradného jazyka v USA píše Pavol Minarík v práci Budúcnosť USA: anglofónne či bilingválne (.pdf), že po vzniku Spojených štátov amerických získala postupne angličtina dominantné postavenie, preto bola otázka jazyka v USA dlhé obdobie bezproblémová a neriešená zákonom. V posledných desaťročiach sa táto otázka dostala do popredia. Dôvodom bol aj vysoký nárast imigrácie z Latinskej Ameriky. Niektoré štáty začali postupne pri úradnom styku používať aj španielčinu. Vznikla tak požiadavka uzákoniť úradny jazyk. Pokusov bolo viacero. Zlomovým bol rok 1981, keď bol navrhnutý ústavný dodatok, ktorý mal ustanoviť angličtinu za úradný jazyk USA. Návrh skončil neúspechom a spustil tak prijímanie jazykových zákonov v jednotlivých štátoch federácie. Od neúspešného návrhu ústavného dodatku z roku 1981, prijalo angličtinu ako úradný jazyk dodnes 30 štátov:

Alabama (1990), Alaska (1998), Arizona (2006), Arkansas (1987), California (1986), Colorado (1988), Florida (1988), Georgia (1986 & 1996), Hawaii (1978), Idaho (2007), Illinois (1969), Indiana (1984), Iowa (2002), Kansas (2007), Kentucky (1984), Louisiana (1912), Massachusetts (1975), Mississippi (1987), Missouri (1998 & 2008), Montana (1995), Nebraska (1920), New Hampshire (1995), North Carolina (1987), North Dakota (1987), South Carolina (1987), South Dakota (1995), Tennessee (1984), Utah (2000), Virginia (1981 & 1996), Wyoming (1996).

Najbližšie sa bude o angličtine, ako úradnom jazyku, rozhodovať 2. novembra 2010 v štáte Oklahoma.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.10.2010
success
error