DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Toto je v prvom rade pozícia Kresťanskodemokratického hnutia, keď pristúpilo a súhlasilo s novelou zákona bez ohľadu na to, aké je stanovisko Benátskej konferencie, ktorá povedala, že aj táto novela, ktorá tu je, tak nie je dostatočná na to, aby vystihovala charakter a štandard, ktorý sa dnes používa v rámci EÚ.

Pavol Hrušovský vs. Dušan Caplovic - 15.12.2010
Nepravda

Toto správa Benátskej komisie nekonštatuje. V záverečnej časti konštatuje, že: "Ochrana a propagácia štátneho jazyka je legitímnou záležitosťou, ktorá je spoločná viacerým európskym krajinám“ (ods. 132). "Ochrana a propagácia štátneho jazyka musí byť vyvážená tak, aby ochraňovala  jazykové práva osôb, ktoré prináležia k národnostným menšínám“ (ods. 134).

V odstavci 135 potom správa konštatuje, že SR svojím zákonom: "nasleduje legitímne ciele spomenuté vyššie“ (ods. 132-134). Benátska komisia potom vymenúva nedostatky, ktoré by mali byť napravené avšak nikde vyslovene nehovorí, že je to neštandardné alebo nedostatočné v kontexte EÚ.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2010
success
error