DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Pán podpredseda, vám sa zdá byť úplne normálne, aby generálny prokurátor mohol v ktoromkoľvek v štádiu zastaviť trestné konanie?

Pavol Hrušovský vs. Dušan Caplovic - 15.12.2010
Zavádzajúce

Generálny prokurátor a prokurátor môže zastaviť podnet, avšak nie nejakou svojvôľou ako to implikujú slová P. Hrušovského. §36 ods. 2 153/2001 Z. z. takomto postupe hovorí:

"Ak podávateľ podnetu žiadosti prokurátora o podanie vysvetlenia alebo o predloženie písomnosti potrebnej na vybavenie podnetu nevyhovie a bez takého vysvetlenia alebo písomnosti nemožno vo vybavovaní veci pokračovať, prokurátor konanie o podnete skončí bez vybavenia podnetu, o čom podávateľa podnetu písomne vyrozumie.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.10.2010
success
error