DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Návrh to rieši, ale áno, má sa šetriť, ale aj sa predpokladá, že bude výrazne nižšia strata, ktorá je tu ešte len plánovaná.

Mikuláš Dzurinda, Pavol Paška vs. Richard Sulík - 15.12.2010
Pravda

Krajcerov  návrh zákona o Rozhlase o televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahuje aj doložku vplyv na rozpočet (pdf.),  v ktorej sa píše:

Úspora sa dosiahne:

1. zrušením súčasných dozorných orgánov t.j. dvoch rád a dozorných komisií a ustanovením jednej deväťčlennej rady novej verejnoprávnej inštitúcie vo výške 201 657,- Eur

2. zrušením  vysielania  prostredníctvom  krátkych  vĺn  v  organizačnej  zložke  Slovenský  rozhlas  vo  výške

1 112 284,- Eur

3. znížením nákladov súvisiacich s racionalizáciou na činností v oblasti personálneho zabezpečenia vo výške 339 784,-

Eur Návrh zákona predpokladá v roku 2011 úsporu v oblasti verejných financií minimálne vo výške 1 653 725,- Eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.11.2010
success
error