DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Ten návrh to nerieši (šetrenie v STV, pozn.).

Mikuláš Dzurinda, Pavol Paška vs. Richard Sulík - 15.12.2010
Nepravda

Krajcerov  návrh zákona o Rozhlase o televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahuje aj doložku vplyv na rozpočet (pdf.), v ktorej sa píše:

Úspora sa dosiahne:

1. zrušením súčasných dozorných orgánov t.j. dvoch rád a dozorných komisií a ustanovením jednej deväťčlennej rady novej verejnoprávnej inštitúcie vo výške 201 657,- Eur

2. zrušením  vysielania  prostredníctvom  krátkych  vĺn  v  organizačnej  zložke  Slovenský  rozhlas  vo  výške

1 112 284,- Eur

3. znížením nákladov súvisiacich s racionalizáciou na činností v oblasti personálneho zabezpečenia vo výške 339 784,-

Eur Návrh zákona predpokladá v roku 2011 úsporu v oblasti verejných financií minimálne vo výške 1 653 725,- Eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.11.2010
success
error