DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

...v zmysle tohto poriadku som pána Čaploviča niekoľkokrát vyzval a ten poriadok predpokladá, že keď dotyčný neuposlúchne takúto výzvu, tak je tam napísané, čo sa má diať. Ja som len konal v postupe, v tomto postupe.

Mikuláš Dzurinda, Pavol Paška vs. Richard Sulík - 15.12.2010
Pravda

V zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa v § 32 Zabezpečenie poriadku v rokovacej sále odsek (2) píše:

Poslanca, ktorý neuposlúchne výzvu, ktorou sa mu odobralo slovo, alebo ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej miestnosti prekročil hranice slušnosti, predsedajúci vyzve zachovávať poriadok. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u poslanca k náprave, môže predsedajúci vykázať poslanca až do skončenia rokovania v tom istom dni z rokovacej miestnosti. Vykázaný poslanec má právo zúčastniť sa na hlasovaní o každom návrhu.“

Dátum zverejnenia analýzy: 07.11.2010
success
error