DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

...ale už neprečítal druhú časť vety, ktorá hovorí, že je to nevyhnutné a že to povedie k vyššiemu ekonomickému rastu v ďalších rokoch a aj k zníženiu nezamestnanosti...

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 15.12.2010
Pravda

 Inštitút finančnej politiky, konkrétne jeho Výbor pre makroekonomické prognózy, zverejnil v septembri makroekonomickú prognózu (pdf), ktorá potvrdzuje Miklošove slová. Podľa tejto prognózy dôjde roku 2011 k zníženiu rastu HDP o 0,7% na 3,3% (z 4,0% v roku 2010), ale v ďalších dvoch rokoch už bude HDP rásť. V roku 2012 by HDP malo byť na úrovni 4,5% a v roku 2013 na 4,7%. Prognóza rovnako ráta aj so znižovaním nezamestnanosti v rokoch 2012 a 2013, po náraste v roku 2011.

Prognóza ktorú spomína Mikloš síce nehovorí doslova o „nevyhnutnosti“, konštatuje však:

Plánované zníženie deficitu na 4,9% HDP si vyžiada fiškálne opatrenia na úrovni 2,5% HDP, keďže deficit roku 2011 pri nezmenených politikách by dosiahol úroveň približne 7,4% HDP. Tieto opatrenia pri zlepšenom očakávanom čerpaní EÚ fondov budú mať nepriaznivý dopad na ekonomický rast v roku 2011 na úrovni 0,5 p.b. Inými slovami, bez fiškálnej konsolidácie by bol ekonomický rast v roku 2011 na úrovni 3,8% HDP (miesto odhadovaných 3,3%), výrazne by sa však zhoršili vyhliadky pre stabilný rast v nasledujúcom období. V ďalších rokoch by mala ekonomika rásť rýchlejšie v dôsledku zlepšenia trhu práce a oživenia spotreby domácností..

Dátum zverejnenia analýzy: 03.10.2010
success
error