DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Pán Počiatek:, vy keď ste nastúpili do vlády ste povedali, že znížite verejné výdavky...

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 15.12.2010
Pravda

Uznesenie vlády SR z októbra 2006 stanovuje cieľ

Č.15. zabezpečiť 20 % zníženie plánovaného počtu zamestnancov v štátnych rozpočtových organizáciách a v príspevkových organizáciách s cieľom dosiahnuť úsporu finančných prostriedkov kapitol štátneho rozpočtu a súčasne zabezpečiť zefektívnenie vynakladania verejných prostriedkov s prihliadnutím na individuálne potreby jednotlivých rozpočtových kapitol

Dátum zverejnenia analýzy: 03.10.2010
success
error