DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Slota

SNS

Konkrétne pani Zavacká sa venuje predovšetkým histórii novodobej histórií, novodobej histórii totalitných režimov. Ja neviem, či bol.

15.12.2010
Pravda

Podľa záverečnej správy sa komisia skladala z vedecky aktívnych a renomovaných historikov, archeológov, architektov, odborníkov na dejiny umenia, heraldiku a ďalšie vedecké disciplíny. Je pravda, že pani historička Zavacká, PhD. sa venuje najmä obdobiu totalitných režimov, avšak v komisii boli napríklad aj PhDr. Ján Steinhübel CSc. a PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc., ktorí sú historikmi zaoberajúcimi sa ranným stredovekom.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.10.2010
success
error