DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

No samozrejme bola tu aj nejaká snaha o nájdenie kompromisu, ale ja som z tej záverečnej správy tej komisie sa teda dozvedel o najmä troch výhradách. Dve z nich, dve z nich budú odstránené a tá tretia teda, to bolo to umiestnenie, no tak tú som nezohľadnil.

15.12.2010
Pravda

Komisia v záverečnej správe odporúča R. Sulíkovi "dohodnúť sa s autorom sochy (J. Kulichom) a premiestniť jazdeckú sochu Svätopluka z barokového Čestného nádvoria Bratislavského hradu, ktoré by malo zostať v pôvodne schválenej tereziánskej podobe, na iné miesto hradného areálu s podmienkou, že:

- sa odstráni diskutabilný symbol na štíte
- sa odstráni text na odstavci"


V prípade, že autor sochy nebude s navrhovaným riešením súhlasiť, komisia navrhuje prevod pomníka do správy Slovenského národného múzea alebo vrátenie sochy autorovi.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.10.2010
success
error