DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

...a čo sa týka korupcie vlády, ocitli sme sa až na predposlednom mieste na svete zo 139 hodnotených krajín.

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 15.12.2010
Zavádzajúce

V rankingu etiky a korupcie sa SR umiestnila na 110. mieste a z hľadiska transparentnosti tvorby verejných politík na 89. mieste. No na druhej strane v partikulárnej kategórií klientelizmu na najvyšších funkciách štátnej správy sa SR skutočne prepadla na predposledné 138. miesto. Mikloš síce v zásade hovorí pravdu, no nepoužíva adekvátne termíny – korupcia je v rankingu WEF odlišnou kategóriou od klientelizmu najvyšších štátnych úradníkov.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.10.2010
success
error