DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Faktom ale je, že na Slovensku rástol verejný dlh za posledné dva roky rýchlejšie, ako v mnohých iných krajinách, ktoré pritom museli zachraňovať banky.

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 15.12.2010
Nepravda

Verejný dlh Slovenska bol podľa Eurostatu v roku 2007 29,3% HDP, v roku 2009 to bolo 35,7%.

Rast verejného dlhu je možné interpretovať viacerými spôsobmi. Prvý prípad je zvýšenie verejného dlhu meraného v pomere ku HDP o percentuálne body. Verejný dlh na Slovensku medziročne (medzi rokmi 2008 a 2009) rástol podobným tempom ako v štátoch, ktoré z verejných financií ozdravovali banky ako napr. Nemecko alebo Veľká Británia, kde medziročne (medzi rokmi 2008 a 2009) dlh verejných financií stúpol v priemere o 9 až 12%. Inak je tomu ale v prípade Írska alebo Veľkej Británie, kde naopak verejný dlh stúpol výrazne rýchlejšie ako na Slovensku.

Druhým spôsobom výpočtu rastového čísla, je zmena verejného dlhu v pomere ku dlhu v prvom roku. Týmto spôsobom zistíme, koľkonásobne sa zvýšil dlh v porovnaní s pôvodnou výškou. Ani v tomto prípade nemal Mikloš pravdu, keď nám narástol dlh približne o tretinu, Írsku takmer o polovicu.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.10.2010
success
error