DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Slota

SNS

Pri nástenkovom tendri bolo pochybenia len 0,2%.

15.12.2010
Zavádzajúce

Konkrétne v správe NKÚ (.pdf, časť 2, od strany 6) sa uvádza chybovosť 0,2% (32 444,07 EUR), tento údaj je však vytrhnutý z kontextu, ďalej sa v správe uvádza:

"Kontrola NKÚ SR však nemohla nadobudnúť primerané uistenie o dodržaní účelu pri vynaložených finančných prostriedkoch v sume celkom 3 145 968,67 EUR (94 799 553 SKK)... a pri vynaložených finančných prostriedkoch v sume celkom 839 391,22 EUR (25 287 500 SKK), pri ktorých nebola jednoznačne preukázaná dostatočná prepojenosť na vecnú náplň projektu s ohľadom na cieľovú skupinu."

Dátum zverejnenia analýzy: 10.10.2010
success
error