DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

...bývalá vláda, bývalé ministerstvo financií, bývalé vedenie ministerstva financií odložilo štátny záverečný účet až po voľby...

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 15.12.2010
Pravda

 Podľa základného metodického rámca pre tvorbu rozpočtu verejnej správy MF SR zo dňa 30.05.2008 sa východiská štátneho rozpočtu spravidla predkladajú do konca marca („....sekcia rozpočtovej politiky, ktorá v období od 15. februára do konca marca spracuje návrh východísk rozpočtu verejnej správy a predloží tento návrh na rokovanie vlády“), no na stránke MF SR dodnes figurujú len rámcové dokumenty z roku 2009 t.j. návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2010-2012 zo dňa 21.04.2009, čo explicitne potvrdzuje Miklošovo tvrdenie o nepripravenosti východísk štátneho rozpočtu.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.10.2010
success
error