DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Belousovová

Nestraníci

napríklad v Bratislave Púčikovi sa ukončilo, rozhodol o tom. Oni nemajú na menovacom dekréte napísané, že od kedy do kedy ste boli menovaní.

Anna Belousovová - 15.12.2010
Pravda

Podľa stanov SNS: Paragrafu 12, čl. 2: Predseda Krajskej rady SNS je volený a odvolávaný predsedníctvom SNS. Funkčné obdobie v stanovách nie je bližšie upravené.

Slota odvolal Púčika, predsedu KR SNS, otvorene podporoval Belousovovú.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.10.2010
success
error