DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Anna Belousovová

Nestraníci

U nás sa krajskí predsedovia nevolia. Majú poverenie predsedníctva. V tom poverení nie je stanovené na aké dlhé obdobie, čiže bolo to robené výberovo, to znamená, že vlastne teraz rozhodne Slota alebo predsedníctvo, ale myslím si, že hlavne on, lebo to predsedníctvo je tam do počtu, ktoré si dal zvoliť o tom, že komu sa vlastne ukončí volebné obdobie, čiže on rozhoduje o tom.

Anna Belousovová - 15.12.2010
Pravda

Podľa stanov SNS: Paragrafu 12, čl. 2: Predseda Krajskej rady SNS je volený a odvolávaný predsedníctvom SNS. Funkčné obdobie v stanovách nie je bližšie upravené.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.10.2010
success
error