DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

No myslím si, že keď tak, tak obidvom. Lebo bola tam aj silná provokácia zo strany pána Kaliňáka. Ale ešte raz. O sankciách rozhodne príslušný výbor, nie predseda parlamentu. Ako zákon nepredpokladá, že predseda parlamentu rieši tieto veci.

15.12.2010
Pravda

O kompetencii, ktorá umožňuje sankcionovať poslanca sa píše v dokumente NR SR (.doc) (časť 2. str. 21):

„Ak mandátový a imunitný výbor zistí, že poslanec svojím výrokom pri výkone funkcie poslanca predneseným v národnej rade alebo v jej orgáne urazil orgán národnej rady alebo poslanca, alebo iného ústavného činiteľa, a ak samo prerokovanie veci nepostačuje, odporučí mu, aby sa na najbližšej schôdzi národnej rady ospravedlnil. Ak to poslanec neurobí, mandátový a imunitný výbor bezodkladne postúpi vec národnej rade s návrhom na uznesenie. Národná rada môže poslancovi uložiť pokutu až do výšky 165 EUR.

Pokuta uložená v disciplinárnom konaní je príjmom štátneho rozpočtu. Ak poslanec neuhradí pokutu do 15 dní odo dňa jej uloženia, kancelária vykoná jej úhradu zrážkou z platu poslanca.“

Dátum zverejnenia analýzy: 12.09.2010
success
error