DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Jediné, čo hovoríme je, aby nedochádzalo k zneužívaniu a aby takýto človek mal právo minimálne na výbore alebo v pléne, kde sa o tom musí hovoriť, vyjadriť sa k tomu. Ja neviem, prečo takú hystériu majú naši kolegyne a kolegovia z vládnej koalície. Veď majú väčšinu a na to, keď príde požiadavka do Národnej rady, aby bol súhlas s napríklad s trestným stíhaním poslanca, stačí jednoduchá väčšina.

Pavol Paška vs. Béla Bugár - 15.12.2010
Pravda

O trestnom stíhaní poslancov rozhoduje Mandátový a imunitný výbor. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 350/1996 Z. z., § 57 ods. 2: „Ak príslušný orgán požiada národnú radu o vydanie súhlasu na trestné stíhanie alebo na disciplinárne stíhanie poslanca, mandátový a imunitný výbor žiadosť urýchlene prerokuje a umožní poslancovi, aby sa zúčastnil na rokovaní výboru a aby sa k veci vyjadril. Mandátový a imunitný výbor podáva správu o výsledku rokovania spolu so svojím návrhom národnej rade.“

§ 141 ods. 3: „Mandátový a imunitný výbor predkladá správu o výsledku svojich zistení a návrh na uznesenie národnej rade.“

§ 52, ods. 4: „Na schválenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru, okrem prípadov ustanovených ústavou, ak je na platné uznesenie národnej rady potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov alebo súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. V takých prípadoch je na schválenie uznesenia výboru potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru alebo súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov výboru.“

Dátum zverejnenia analýzy: 10.10.2010
success
error