DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Ale ak je u vyšetrovateľa naozaj presvedčený o tom, že sú naplnené všetky predpoklady, nejakej skutkovej podstaty, príde a požiada Národnú radu o to o súhlas s trestným stíhaním. Čiže sme opäť pri B, nikto sa nevie žiadnym spôsobom pred svojou trestne právnou zodpovednosťou skryť.

Pavol Paška vs. Béla Bugár - 15.12.2010
Pravda

Opäť citujeme Ústavu SR. Čl. 78 ods. 3: „Poslanca nemožno trestne ani disciplinárne stíhať, ani vziať ho do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky; možno však prejednať priestupok, o ktorom to ustanoví zákon. Ak Národná rada Slovenskej republiky súhlas odoprie, trestné stíhanie alebo vzatie do väzby je počas trvania poslaneckého mandátu vylúčené. V takom prípade počas ďalšieho výkonu poslaneckého mandátu premlčacia doba neplynie.“

Dátum zverejnenia analýzy: 10.10.2010
success
error