DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Trestne právna imunita je inštitút, ktorý pôsobí počas výkonu mandátu. To znamená, ak naozaj ktokoľvek, kto dnes je poslancom alebo poslankyňou Národnej rady, je obvinený z trestného činu, nemá sa ako zbaviť zodpovednosti, akurát môže dôjsť k časovému odlíšeniu alebo bude šetrený po uplynutí mandátu.

Pavol Paška vs. Béla Bugár - 15.12.2010
Pravda

Podľa článku 78., ods. 3 Ústavy SR: „Poslanca nemožno trestne ani disciplinárne stíhať, ani vziať ho do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky; možno však prejednať priestupok, o ktorom to ustanoví zákon. Ak Národná rada Slovenskej republiky súhlas odoprie, trestné stíhanie alebo vzatie do väzby je počas trvania poslaneckého mandátu vylúčené. V takomto prípade počas ďalšieho výkonu poslaneckého mandátu premlčacia doba neplynie.“

V trestnom poriadku (301/2005 Z.z.) sa uvádza:

§ 9 ods. 4: „V trestnom stíhaní, ktoré bolo zastavené z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. b), sa pokračuje po zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, funkcie sudcu ústavného súdu, funkcie sudcu a funkcie generálneho prokurátora za podmienok uvedených v § 215 ods. 8.“

§ 215 ods. 8: „V trestnom stíhaní, ktoré bolo zastavené z dôvodu uvedeného v § 9 ods. 1 písm. b), sa pokračuje po zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, funkcie sudcu ústavného súdu, funkcie sudcu a funkcie generálneho prokurátora, a to vydaním uznesenia o pokračovaní v trestnom stíhaní, ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že takýto postup je odôvodnený.“

Dátum zverejnenia analýzy: 10.10.2010
success
error