DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Môžem, keď trošku ja sa dostanem aj k tomu obsahu, ale najprv skutočne od prvého momentu, kedy bola sformovaná tato vláda napriek tomu, že sa hlásali sľuby ľuďom o tom, ako všetko teraz bude fungovať, aký bude raj na zemi, ako sa zníži nezamestnanosť, ako sa zvýšia príjmy ľudí, štvrtý mesiac od rána do večera nepočujeme nič iné, a prvé rozhodnutie vlády a prvý oznam, ktorý prišiel zo zasadnutia vlády, imunita.

Pavol Paška vs. Béla Bugár - 15.12.2010
Nepravda

Prvé zasadnutie vlády sa uskutočnilo 9. júla, na ktorom vláda okrem návrhov na vymenovanie do štátnych funkcií riešila problém povodní. Predsedníčka vlády poverila: ministra vnútra, ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja, ministra zdravotníctva, podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, podpredsedu vlády a ministra financií a ministra obrany do 14. júla predložiť na rokovanie vlády informáciu o situácii vzniknutej po povodniach spolu s návrhmi a riešeniami v kratkodobom a strednodobom horizonte.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.10.2010
success
error