DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Štátny tajomník podlieha ministrovi, to znamená, vláda môže odvolať štátneho tajomníka len na návrh ministra. To znamená, my ak by sme ako opozícia chceli konať, náš jediný inštitút je návrh na odvolanie ministra, ale zatiaľ na jednoducho nevidíme, ako sa bude vyvíjať ta kauza ďalej.

Pavol Paška vs. Béla Bugár - 15.12.2010
Pravda

V zákone č. 575/2001 z 12. decembra 2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy sa v §4 odsek (3) píše: „Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra. V odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o viacodvetvové ministerstvá, môže vláda určiť, že na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci; minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú.“

Dátum zverejnenia analýzy: 10.10.2010
success
error