DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mikuš

SDKÚ-DS

On môže byť stíhaný aj teraz, ak ho Národná rada vydá na žiadosť generálnej prokuratúry, čiže s tým relatívne súhlasím, čo povedal pán kolega, že ani dnes nezachrániť pred trestným konaním trestnoprávna imunita.

Jozef Mikuš vs. Róbert Madej - 15.12.2010
Pravda

Ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, podľa Ústavy SR (5. hlava 1.oddiel čl. 78) je príslušný orgán povinný to ihneď oznámiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Ak mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky následný súhlas na zadržanie nedá, poslanec musí byť ihneď prepustený. Ak je poslanec vo výkone väzby, jeho mandát nezaniká, iba sa neuplatňuje.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.10.2010
success
error