DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Róbert Madej

SMER-SD

Ale tu sa bavíme len o trestnoprávnej imunite, kde na druhej strane vám poviem, že pokiaľ by bol poslanec Národnej rady stíhaný za trestný čin, nič ho to nezachráni, jednoducho pôjde návrh do Národnej rady a Národná rada vydala súhlas na trestné stíhanie.

Jozef Mikuš vs. Róbert Madej - 15.12.2010
Pravda

Podľa Ústavy SR (5. hlava 1.oddiel čl. 78) poslanca nemožno trestne ani disciplinárne stíhať , ani vziať ho do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Ak Národná rada Slovenskej republiky súhlas odoprie, trestné stíhanie alebo vzatie do väzby je počas trvania poslaneckého mandátu vylúčené. V takomto prípade počas ďalšieho výkonu poslaneckého mandátu premlčacia doba neplynie.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.10.2010
success
error