DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Celé týždne dávame dôkazy na stôl, že pán Trnka nemá na náš príbeh žiaden, ale žiaden dopad. … Trnka nemá žiaden dosah dnes alebo celé mesiace, odkedy to odovzdal špeciálnej prokuratúre.

Mikuláš Dzurinda - 15.12.2010
Pravda

Dôkazom má byť, že prípad financovanie SDKÚ-DS posunul D. Trnka na Špeciálnu prokuratúru, kde podľa § 55d ods. 2 zákona o prokuratúre platí nasledovné:

"(2) Špeciálny prokurátor zodpovedá za výkon svojej funkcie generálnemu prokurátorovi. Vo veciach patriacich do právomoci Úradu špeciálnej prokuratúry (§ 55b) generálny prokurátor nie je oprávnený

a) uložiť špeciálnemu prokurátorovi ani prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry pokyn, aby sa nezačalo trestné stíhanie, nevznieslo obvinenie, nepodal návrh na vzatie obvineného do väzby, vec postúpila na prejednanie inému orgánu, zastavilo trestné stíhanie, nepodala obžaloba alebo riadny alebo mimoriadny opravný prostriedok v neprospech obvineného,

b) vykonať úkony za špeciálneho prokurátora alebo prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry alebo rozhodnúť, že ich vykoná iný podriadený prokurátor."

Dátum zverejnenia analýzy: 07.11.2010
success
error