DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Predsa len od toho roku 1998 k dnešnému dňu, keď sa na Slovensko pozrieme, ja som to delegátom kongresu sa snažil veľmi plasticky popísať, tak Slovensko sa naplno zmenilo. Keď vezmem do úvahy zásadnú zmenu ústavy po tom 98., pamätáte sa... priama voľba starostov, primátorov...

Mikuláš Dzurinda - 15.12.2010
Nepravda

Slovensko volí starostov a primátorov priamo od roku 1990.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.11.2010
success
error