DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Ten príbeh bol veľmi prozaický a takých príbehov boli stovky a tisíce a zažíva to každý funkcionár. Ten príbeh bol taký, že bývalý poslanec Národnej rady, s ktorým som sedával v parlamente, ma začal bombardovať telefonátmi a to je to, čo si pamätám útržkovito, ktorých podstatou bolo to, že na magistráte ležia papiere, na ktoré má nárok a ktoré mu magistrát nechce vydať. To je celé. Tak som urobil to, čo som urobil tisíc krát v živote, že som zatelefonoval na príslušný úrad a opýtal som sa, či človeku robia komplikácie úplne, alebo či jednoducho je možné mu zákonným spôsobom pomôcť.

Mikuláš Dzurinda - 15.12.2010
Neoveriteľné

Vzhľadom na charakter výroku, nevieme informácie v ňom obsiahnuté overiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.11.2010
success
error