DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

S týmito nahrávkami (neskrátená verzia, pozn.).

Mikuláš Dzurinda - 15.12.2010
Neoveriteľné

Pôvodnú verziu zverejnenej nahrávky sa nám nepodarilo nájsť.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.11.2010
success
error