DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Predsa len od toho roku 1998 k dnešnému dňu, keď sa na Slovensko pozrieme, ja som to delegátom kongresu sa snažil veľmi plasticky popísať, tak Slovensko sa naplno zmenilo. Keď vezmem do úvahy zásadnú zmenu ústavy po tom 98., pamätáte sa, priama voľba prezidenta republiky...

Mikuláš Dzurinda - 15.12.2010
Pravda

 Ústavný zákon č.9/1999 novelizoval Ústavu SR a zaviedol priamu voľbu prezidenta.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.11.2010
success
error