DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

...to znenie a možno vám odcitovať z tohto znenia, ak budete mať záujem, o postavení veriteľov, hovorí jasne, že sa počíta s tým, že keď niektoré krajiny dokonca aj rozhodnutím súdu nezaplatia hneď (pomoc Grécku, pozn.), tak že potom zaplatiť budú musieť, ak bude záujem, môžem to odcitovať.

14.12.2010
Pravda

Vládny materiál k tomuto hovorí:

"V prípade, že Grécko požiada o konkrétny úver (Request for Funds) pred tým, než všetci veritelia potvrdia svoje záväzky, alebo ak sa niektorí veritelia stiahnu z konkrétnych úverov  (z dôvodu vyšších nákladov súvisiacich s požičaním si finančných zdrojov pre Grécko, alebo rozhodnutím príslušného domáceho súdu o protiprávnosti poskytovania pomoci), príspevky jednotlivých veriteľov budú Európskou komisiou upravené tak, aby v prípade, že niektorý veriteľ neparticipoval v niektorom konkrétnom úvere (tranži), bola jeho časť záväzku pokrytá inými veriteľmi, a chýbajúci veriteľ svoju časť záväzku potom doplatil v neskorších tranžiach. V takomto prípade Európska komisia upraví členský príspevok veriteľov, ktorí poskytli úver namiesto tohto veriteľa."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.05.2010
success
error