DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Zároveň chcem pripomenúť, že máme ústavný zákon o vzťahu medzi Národnou radou a vládou, čo sa týka dôležitých otázok Európskej únie z roku 2004, chcem pripomenúť, že za tento zákon, ktorý jasne hovorí, že vláda v dôležitých veciach má rokovať s parlamentom, hlasovala aj vtedajšia opozícia, medzi nimi aj predseda vlády, vtedajší poslanec Róbert Fico.

14.12.2010
Pravda

Ústavný zákon o spolupráci NRSR a vlády SR v záležitostiach EU (.pdf) z roku 2004 síce nedefinuje "dôležité veci", ukladá ale vláde povinnosť predložiť "Národnej rade Slovenskej republiky návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, o ktorých budú rokovať zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie", pričom NRSR "môže schvaľovať stanoviská Slovenskej republiky k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, o ktorých sa rozhoduje na úrovni zástupcov vlád členských štátov Európskej únie" a platí, že ak NRSR "schváli návrh stanoviska Slovenskej republiky, člen vlády je týmto stanoviskom viazaný pri zastupovaní Slovenskej republiky v príslušnom orgáne Európskych spoločenstiev a Európskej únie". Za stanovených podmienok sa môže člen vlády od takéhoto stanoviska odkloniť, musí o tom NRSR bezodkladne informovať. Zákon bol v roku 2004 prijatý 104 hlasmi z vtedy prítomných 133 poslancov, za hlasoval aj Róbert Fico. Proti hlasovali len Ján Drgonec a Jozef Banáš.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.05.2010
success
error