DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zsolt Simon

Je evidentné, že sme dosiahli nadpriemerné výsledky v Banskobystrickom kraji, v Košickom kraji...

10.12.2010
Pravda

Pokiaľ ide o počet zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských častí Most-Híd dosiahol číslo 219, čo v prepočte vychádza priemerne 27,4 starostov/primátorov pre jednotlivé kraje.

V banskobystrickom kraji Most-Híd získal 60.

V košickom kraji Most-Híd dosiahol 52.

Výsledky Mostu v banskobystrickom a košickom kraji sú nadpriemerné.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.11.2010
success
error