DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Pretože SDKÚ má eminentný záujem privatizovať teplárne, Cargo, letisko, to nie je výmysel, to je napísané v programovom vyhlásení vlády, dúfam, že s tým súhlasíte, čiže privatizácia alebo doprivatizácia je jedným z kľúčových momentov terajšej vládnej koalície.

10.12.2010
Pravda

Či je privatizácia kľúčový moment alebo nie, je ťažké posúdiť. V programovom vyhlásení vlády (str.11) stojí:

Vláda SR nebude privatizovať strategické podniky. Podporí však kroky k zefektívneniu fungovania vybraných podnikov so štátnou účasťou vrátane odštátnenia teplární či zostávajúcich zvyšných podielov v podnikoch s vplyvom vlády, napríklad v autobusovej doprave.“

Pokiaľ ide o spomínané podniky (Cargo, Letisko), vláda počíta s ich čiastočným odštátnením. Uvažuje sa o vstupe strategických investorov, čo je uvedené v programových tézach vlády (kapitola 10). Čo sa týka teplární, vláda uvažuje o ich odpredaji mestám, ktoré môžu časť z nich neskôr odpredať súkromným investorom. Napriek explicitnému vyhláseniu, že vláda nebude privatizovať, jej ďalšie slová hovoria aspoň o čiastočnej privatizácií. Preto prisudzujeme tomuto výroku pravdivosť

Dátum zverejnenia analýzy: 14.11.2010
success
error