DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

...bol úspešný (ekonomický program KDH do volieb, pozn.), pretože sa stal súčasťou vládneho programu - Cesta pre Slovensko.

Ján Figel - 10.12.2010
Pravda

Oblasť ekonomiky volebného programu KDH sa v mnohom zhoduje s programovým vyhlásením vlády. Zhoda je napríklad v snahe o zastavenie zadlžovania štátu, zavedení výdavkových stropov, zvýšení transparentnosti verejných financií a informovania verejnosti o stave verejných financií, zavedení nezávislej inštitúcie, ktorá bude kontrolovať vývoj verejných financií a v snahe o lepšie využívanie eurofondov. V oblasti podnikateľského prostredia sa programy zhodujú v znížení administratívneho zaťaženia, úprave postihov a pokút. V oblasti energetiky a zhodli v snahe o aktualizáciu Stratégie energetickej bezpečnosti, diverzifikáciu energetických zdrojov a rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energií a v dôraze na energetickú efektívnosť a úspory. V oblasti stavebníctva je zhoda napr. v úmysle zlepšiť energetickú efektívnosť v prevádzke budov.

Dá sa teda povedať, že veľká časť ekonomickej časti programu KDH je súčasťou vládneho programu, keďže je tam zhoda vo väčšine bodov a nie sú tam významné nezhody.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.12.2010
success
error